Jeugd / Youth

Click here for the English version!
De jeugdafdeling wordt gevormd door een team bestaande uit:

  • Eric Fraikin
  • Marcel da Silva

Onze trainers hebben allen een trainerscursus gedaan en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als trainingsmethode wordt de door de KNSB ontwikkelde stappenmethode gebruikt (http://www.stappenmethode.nl).

De stappenmethode is opgedeeld in een zes niveaus. Onze juniorenpopulatie varieert, wat betreft het ‘stappen’-niveau, op dit moment van stap 1 tot en met stap 4. De leeftijd van de junioren varieert van 5 tot 15 jaar.

De jeugd speelt op de dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

We hebben voor kinderen t/m 8 jaar vanaf 18.30 tot 19.00 uur les. Dit wordt gevolgd door een partijtje van 19.00 tot en met 19.30 uur waarin alle jeugdschakers mee spelen. Daarna krijgen de kinderen, die ouder en verder zijn, les. U kunt echter uw voorkeur uitspreken voor één van de lessen.

Voor de helderheid nog een overzicht van ons schema:
18.30 tot 19.00 – Les voor kinderen t/m 8: stap 1 & 2
19.00 tot 19.30 – Alle kinderen spelen een partij
19.30 tot 20.00 – Les voor kinderen ouder dan 8: stap 3 & 4

Er wordt gespeeld in Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, 2402 EP in Alphen aan den Rijn.

De jeugd van A.S.C. doet daarnaast ook enthousiast mee met de Grand Prix cyclus van de Leidse bond (http://www.jc.leisb.nl/index.php/grand-prix).

Voor informatie over de jeugdafdeling kunt u terecht bij Eric Fraikin
(eric.fraikinannotekengmail.com of 06 – 15 030 882).

Hieronder een foto van de Alphense jeugdleden seizoen 2016 – 2017.

Jeugdleden Alphense schaakclub seizoen 2016 – 2017.

Youth

The chess club has the following youth trainers:

  • Eric Fraikin
  • Marcel da Silva

All our trainers followed a trainer course and have a Certificate of Conduct (in Dutch called: a Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)). During training, a so called Steps method is used, which is developed by the Royal Dutch Chess Board (KNSB) (http://www.stappenmethode.nl).

The Step-by-step method has six levels. At this moment, our youth follows the chess course from level (step) one to four. The age of our youth varies from five to fifteen.

The youth plays at tuesday evening from 18.30 to 20.00 hrs.

For children up to 8 year there is a course from 18.30 till 19.00 hrs. This course is followed by playing chess games from 19.00 till 19.30 hrs. by all youth players. After that, the older youth, starts with their chess course. However it is possible to choose your own preference for one of the courses.

Timetable of the courses:
18.30 till 19.00 hrs. – Course for children till 8 years: step 1 & 2
19.00 till 19.30 hrs. – All children play their chess games
19.30 till 20.00 hrs. – Course for children older then 8 years: step 3 & 4

Address: Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, 2402 EP at Alphen aan den Rijn.

The youth of A.S.C. also participates in the Grand Prix cycle of the Leidse bond (http://www.jc.leisb.nl/index.php/grand-prix).

For more information about the youth section, contact Eric Fraikin
(eric.fraikinannotekengmail.com or 06 – 15 030 882).