Contributie

Contributie, leeftijdscategorieën en bedragen

Het ledenbestand is ingedeeld in de leeftijdscategorieën junior en senior.

Hiervoor gelden in het seizoen 2023-2024 de volgende criteria en bijbehorende contributiebedragen.

 

Junioren (op 1 januari van het competitiejaar nog geen 19): 75 euro

Dubbelleden: 80 euro

Senioren (alle overige leden): 150 euro

 

Het contributie bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer

IBAN: NL18RABO0301600473  van de Rabobank onder vermelding van contributie ASC 2023-2024.

De verschuldigde contributie dient voor 1 oktober van het betreffende schaakjaar op de rekening van de schaakclub te zijn overgemaakt.

Betaalt u liever in termijnen dan kan dat ook. Maak hierover een afspraak met de penningmeester. Dubbelleden (leden die geen hoofdlid zijn bij de Alphense Schaakvereniging) kunnen hun contributie verlagen met de totale afdracht die aan de KNSB plus LeiSB wordt gedaan.

Onderdeel van de contributie is de afdracht die de vereniging per lid moet doen aan de KNSB en de LeiSB. De bedragen voor seizoen 2021 – 2022 zijn respectievelijk:

Senioren: afdracht KNSB: 44,48 + afdracht LeiSB: 8,56 maakt totaal: € 53,04 
Jeugd: afdracht KNSB: 22,25 + afdracht LeiSB: 4,48 maakt totaal: € 26,73

De KNSB en de LeiSB kennen nog slechts één peilmoment (1 oktober). Bij de restitutie van contributie (in geval van beëindiging lidmaatschap) zal de penningmeester met deze datum rekenen. Effectief zal dit betekenen dat de KNSB/LeiSB afdracht over een heel seizoen in rekening zal worden gebracht.

 

Elk lid ontvangt het blad Schaakmagazine dat door de KNSB wordt verspreid onder de leden. Sinds vorig seizoen wordt dit ‘elektronisch’, in de vorm van een .pdf bestand, verzonden aan de leden.