Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep (CvB) heeft als taak om een bezwaar van een ASC-lid tegen een uitspraak van een wedstrijdleider over de gang van zaken tijdens een schaakpartij en/of de uitslag van een schaakpartij, binnen een interne competitie of intern toernooi, in behandeling te nemen, te onderzoeken, te beoordelen en ten slotte beargumenteerd te honoreren dan wel af te wijzen. Dit kan betekenen dat de eerder gedane uitspraak van een wedstrijdleider wordt teruggedraaid dan wel, als achteraf zijnde correct, wordt bevestigd.

Het kan gaan over zaken als: onsportief gedrag, onenigheid over een wel dan niet-uitgevoerde zet, het niet meer willen noteren van zetten, een al dan niet terechte remiseclaim, enz.

Voor de Commissie van Beroep kunt u één van de volgende personen benaderen:

  • Wouter Hennink
  • Nico Bode